POŠTANSKE POŠILJKE

1. Kako se odvija kontrola i carinjenje poštanskih pošiljaka?Dešava se da nam se građani obrate sa žalbom da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali, te da sumnjaju da je neko „prisvojio“ jedan deo sadržaja. S tim u vezi, treba reći da pakete otvara poštanski,...

Uvoz robe iz Turske u Srbiju

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE Potvrđuje se Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije iRepublike Turske, saĉinjen u Istanbulu 1. juna 2009. godine u originalu na srpskom,turskom i engleskom jeziku. Tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske...