Uvoz auta u Srbiju – Online kalkulator

Troškovi na uvoz automobila u Srbiju

Vrednost carine i PDV-a na uvoz polovnog auta u Srbiju po plaćenoj osnovici i pratećoj carinskoj dokumentaciji. Kalkulator će izračunati davanja prema državi (na osnovicu i dodatne troškove koje ste uneli), preciznije: ovaj internetski kalkulator izračunaće vrednost carine, PDV-a, trošak homologacije i ostale troškove koji su mogući u postupku uvoza automobila.

Plaćanje carine i PDV-a prilikom uvoza automobila detaljno smo objasnili u nastavku teksta. Više o homologaciji auta u Srbiji možete pročitati na linku: postupak homologacije. Homologacija je postupak koji svako vozilo treba proći (prilikom uvoza u Srbiju) i njena vrijednost ovisi o kategoriji motornog vozila. Tablica kategorizacije motornih vozila za homologaciju nalazi se na prethodnom linku.

Tokom postupka uvoza automobila u Srbiju, da biste vozilo registrovali prvi put, potrebno je obaviti homologaciju. Homologacija se plaća po važećem cenovniku i kategoriji vozila. Na linku koji smo već dali Homologacija vozila u Srbiji možete pogledati tablicu u kojoj su jasno naznačene kategorije vozila i cene homologacije za svaku kategoriju.

Kalkulator uvoza izračunaće troškove na uvoz auta u Srbiju, odnosno troškove koji će nastupiti prilikom postupka uvoza, sve do prve registracije vozila u Srbiji. Rezultati izračuna su okvirni, ali dovoljno precizni da Vam kalkulator uvoza da uvid u konačnu cenu uvoza.

Upotrebljavano motorno vozilo – pojam

Pojam upotrebljavano vozilo (polovno vozilo) odnosi se na vozila koja su već bila registrovana u skladu sa propisima, najmanje jedanput na teritiriji Republike Srbije i Crne Gore. Dodatno, pojam upotrebljavana motorna vozila odnosi se takođe na motorna vozila od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci.

Koja je potrebna dokumentacija za uvoz polovnih automobila?

Prilikom uvoza polovnog automobila potrebno je da se priloži dokumentacija na osnovu koje će se izvršiti tačna i pravilna identifikacija motornog vozila. Dokumentacija za uvoz polovnih automobila koja se dostavlja je:

  • saobraćajna dozvola (original, a ukoliko se predaje kopija originala onda ona mora biti overena u inostranstvu u sudu, zatim kod notara, u MUP ili u opštini),
  • originalna faktura ili kupoprodajni ugovor (u zavisnosti od načina kupovine).

Umesto saobraćajne dozvole može da se priloži drugi dokument izdat od strane nadležnog državnog organa zemlje u kojoj je vozilo kupljeno. Ukoliko se radi o kopiji, original se prilaže na uvid.

Kada se kao dokaz o kupovini polovnog automobila prilaže originalna faktura, carina ne zahteva overu računa od strane nadležnog državnog organa. Sa druge strane, kupoprodajni ugovor kao dokaz o kupovini polovnog automobila, mora biti overen od strane nadležnog državnog organa (da je overen u sudu, kod notara, u MUP-u, od strane opštine).

Polovna vozila na teritoriji Republike Srbije mogu biti uvezena sa redovnim ili privremenim registracionim oznakama (ZOLL, IT..).

Procedura za uvoz auta u Srbiju koje je kupljeno na licitaciji u inostranstvu

U praksi se dešava da se vozila kupuju na licitaciji u inostranstvu, pri čemu uvoznik ne može doći u posed saobraćajnoj dozvoli. Međutim, umesto saobraćajne dozvole se može dobiti drugi dokument.

Licitacije ili aukcije u inostranstvu za vozila može da organizuje ovlašćeni inostrani organo ili strana organizacija (državni organ, osiguravajuće društvo i slično). U tom slučaju, uvoznik automobila ne može od ovlašćenog organa ill organizacije (kao izvoznika) dobiti saobraćajnu dozvolu za to vozilo.

Umesto saobraćajne dozvole izdaje se drugi dokument, odnosno odgovarajući sertifikat u svrhu trajnog izvoza. Sertifikat izdaje izvoznik (ovlašćeni inostrani organ, organizacija, osiguravajuće društvo i slično) koji omogućava da se na nesumnjiv način izvrši pravilna identifikacija motornog vozila.

Sertifikat sadrži sve relevantne podatke o vozilu (identične podatke kao iz saobraćajne dozvole). Ukoliko se na osnovu podataka iz sertifikata može izvršiti identifikacija vozila, carina će odobriti sprovođenje carinskog postupka i uvoza.

Postupak uvoza vozila od granice do odredišne carinarnice

Postupak uvoza automobila u zemlju je sledeći:

  • prvo je potrebno prijaviti vozilo prilikom ulaska u zemlju, a prijavljuje se na graničnom prelazu radi sprovođenja carinskog postupka;
  • carinik je dužan da pregleda vozilo (da li na vozilu ima oštećenja, da li se vozilo po Carinskoj tarifi svrstava kao motorno vozilo, kao i druge elementarne detalje),
  • podnošenje jedinstvene carinske isprave prilikom podnošenja zahteva za sprovođenje carinskog postupka.

Postupak uvoza se sprovodi nezavisno od toga da li se vozilo uvozi trajno ili privremeno. Dodatno, na graničnom prelazu nije potrebno podnošenje kompletne dokumentacije za vozilo za koje se vrši uvoz.

Kako se utvrđuje ispunjenost norme EURO 3 u postupku uvoza vozila?

Ispunjenost norme EURO 3 u postupku uvoza vozila sprovodi se na sledeći način:

  • za motorna vozila koja su proizvedena posle 01.01.2002. godine ili ako su prvi put registrovana u zemljama EU posle 01.01.2002., ispunjenost norme EURO 3 utvrđuje se dokumentacijom za vozilo – saobraćajna dozvola (ili drugi dokument nadležnog državnog organa) i faktura (ili kupoprodajni ugovor);
  • za automobile i vozila koja su prvi put registrovana pre 01.01.2002. godine, ispunjenost uslova propisanih normom EURO 3 utvrđuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Kako znati da li auto ispunjava normu EURO 3?

Ukoliko je vozilo proizvedeno u skladu sa normom EURO 3 taj podatak je naveden u saobraćajnoj knjižici automobila, odnosno ako je kopija, u overenoj kopiji saobraćajne knjižice. Takođe, podatak da je automobil u skladu sa normom EURO 3 naveden je i u sertifikatu za vozila kupljena na inostranim licitacijama ili na aukcijama.

Ukoliko automobil nema podatak o normi EURO 3, tada Agencija za bezbednost saobraćaja vrši kontrolu ispunjenosti uslova i izdaje ispravu o homologaciji.

Da li je moguć uvoz vozila koji naknadnom dogradnjom ispunjava normu EURO 3?

Auto koji naknadnom dogradnjom uspe da ispuni normu EURO 3, isti nije moguće da se uveze na teritoriju Republike Srbijje. Moguće je da se uveze samo automobil koji je proizveden u skladu sa normom EURO 3.

Da li se na granici prijavljuje vozilo sa privremenom registarcijom, ako je ono samo u tranzitu preko Srbije?

Ukoliko je automobil sa privremenom registracijom samo u tranzitu preko carine Republike Srbije, ne postoji obaveza prijave na granici. Odnosno, za putničko motorno vozilo sa privremenom registracijom (ZOLL, IT) koje prolazi preko carinskog područja Srbije ne postoji obaveza da se prijavi na granici.

Ne postoji obaveza prijavljivanja na granici ni kada su putnička motorna vozila natovarena na auto platformu, nezavisno od toga da li imaju privremenu ili redovnu registraciju.