Politika privatnosti

Zaštita privatnosti naših korisnika naš je prioritet. Molimo Vas da informacije u nastavku pažljivo pročitate!

Politika privatnosti obveza je i tako se odnosimo prema tome.

Koristimo ovu priliku da vas obavestimo da kalkulator ne prikuplja nikakve lične podatke, kao ni druge podatke koje ste uneli.

Svi podaci se koriste za trenutni proračun, ne čuvaju se u bazi podataka niti ih koristimo na bilo koji način.

Podaci koje unesete u kalkulator nisu osetljive prirode (bez ličnih podataka) i kao takvi nemaju težinu niti potrebe za posebnim uredbama GDPR.

Međutim, naša je dužnost da vas obavestimo kao korisnika ovog kalkulatora da veb lokacija ne prikuplja podatke koje ste uneli za potrebe izračuna.

GDPR

GDPR se odnosi samo na lične podatke. Takvi podaci su osetljive prirode i sa posebnom pažnjom se posmatraju kroz propise i važeće zakone. Na našoj veb lokaciji se ne prikupljaju takvi podaci.

Podaci se smatraju ličnim podacima ako se identitet pojedinca može otkriti od njih ili uz njihovu pomoć sa velikom verovatnoćom.

GDPR pokriva sledeće kategorije podataka: osnovni podaci – ime i prezime, broj lične karte, podaci o lokaciji, podaci o kreditnoj kartici, zdravstvena kartica (invaliditet, istorija bolesti …), biometrijski podaci (skeniranje rožnjače, otisci prstiju …), genetski podaci ), verska i filozofska uverenja, etnička pripadnost, ekonomski status, članstvo u sindikatu, seksualna orijentacija i seksualni život, IP adrese, lični imejlovi, kolačići u pregledaču …

Kalkulator je dizajniran sa idejom i namerom da vam pomogne u izračunavanju troškova prilikom uvoza automobila u Srbiju.

Sve vrednosti i parametri koje unesete određuju se situacijom na terenu i kao takvi nemaju pravni osnov niti težinu važećeg dokumenta u bilo kom smislu.

Za tačan proračun troškova uvoza i dodatne odgovore, svakako vam savetujemo da pozovete špeditersku agenciju i zatražite potrebne odgovore.