UVOZ OLDTAJMERA, MOTOCIKALA, OŠTEĆENIH VOZILA, REZERVNIH DELOVA, NASLEĐEN AUTOMOBIL

Šta je potrebno za uvoz oldtajmera u Srbiju (procedura)?

Uvoz “Oldtajmera” u Republiku Srbiju moguć je bez obzira što ta vozila ne ispunjavaju normu EURO 3. Da bi se vozilo uvezlo u Srbiju kao oldtajmer potrebno je da Muzej automobila u Beogradu izda potvrdu da se radi o oldtajmeru, a zatim da se ona prihvati kao validna.

„Oldtajmeri“ su posebna vozila koja potiču iz starinskih vremena, smatraju se klasicama i od istorijskog su značaja. Smatraju se kolekcionarskim primercima, a kao takvi čine deo tehničke i kulturne baštine. U skladu sa propisima, u kategoriju oldtajmera spadaju:

  • vozila koja su proizvedena pre 30 i više godina, koja su očuvana i održavana u originalnom i ispravnom stanju,
  • vozila koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

Izvoz oldtajmera iz Srbije je takođe moguć. Najbitnije, za izvoz oldtajmera iz zemlje potrebno je pribaviti odobrenja iz nekoliko institucija. Mora biti data dozvola ili saglasnost nadležnog organa u skladu sa Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz ili tranzit propisano pribavljanje određenih isprava.

Koji su uslovi i procedura za uvoz motocikala iz inostranstva?

Za uvod motocikala ili mopeda potrebno je podneti propisanu dokumentaciju, na osnovu koje se vrši pravilna identifikacija motocikla ili mopeda). Dokumentacija koja se podnosi za uvoz motora je:

  • saobraćajna knjižica za motor,
  • faktura i kupoprodajni ugovor (mora biti overen kod notara, u sudu ili MUP ili opštini).

Za razliku od automobila, motori za sada ne moraju ispunjavati normu EURO 3. Odnosno, ne moraju zadovoljavati uslove da su proizvedeni u skladu sa normom EURO 3.

Da li je moguć uvoz oštećenog vozila?

Uvoz oštećenih vozila jeste moguć, ali samo pod određenim uslovima:

  • da se ne radi o automobilu koji je toliko oštećen da nije u voznom stanju,
  • da kao toliko oštećeno vozilo ono ne može biti registrovano bez veće intervencije ili popravke oštećenih delova.

Drugim rečima, ako je vozilo toliko oštećeno da nije u voznom stanju i da ne može ispuniti uslove za registraciju bez veće opravke ili intervencije, smatra se da je oštećeno i uvoz nije moguć.

U oštećena vozila ne spadaju:

  • automobili, odnosno vozila koja nisu u voznom stanju zbog motora,
  • vozila koja nisu u voznom stanju zbog trenutne neispravnosti nekog dela, a koja je minimalnom popravkom moguće osposobiti za kretanje.

Za ovakva vozila, koja se ne smatraju oštećenim, moguć je uvoz u Srbiju.

Da li je moguć uvoz rezervnih delova za motorno vozilo?

Uvoz rezervnih delova moguć je ako se vrši radi održavanja motornog vozila ili radi zamene oštećenih delova. Uvoz rezervnih delova za automobile iz inostranstva dozvoljen je bilo da se radi o uvozu novih ili uvozu polovnih rezervnih delova, i ako je cilju popravke, zamene oštećenih delova ili radi održavanja vozila. Razlog uvoza rezervnih delova dokazuje se saobraćajnom knjižicom.

Nakon izvršenog uvoza, delovi se moraju ugraditi u vozilo za koje se uvoze. Za pojedine delove, kao što je karoserija za postojeće vozilo, potrebno je izmeniti postojeće podatake u saobraćajnoj knjižici i uneti nove.

Kod uvoza polovnih rezervnih delova za vozila za sopstvene potrebe, a radi zamene postojećih delova, fizička i pravna lica nisu u obavezi da imaju posebne dozvole. Recimo, nemaju obavezu da prilažu dozvolu nadležnog ministarstva o uvozu otpada.

Uvoz karoserije i uvoz motora

Karoserija, kao rezervni deo, može da se uveze ako je prethodno bila ugrađena u vozilo koje zadovoljava normu EURO 3. U tom sličaju, prilikom uvoza karoserije potrebno je da postoji dokument na osnovu kojeg će se izvršiti identifikacija.

Motor za vozilo koji je takođe rezervni deo, može da se uveze ako je motor iste marke i tipa kao vozilo, kao i da se bez posebnih popravki može ugraditi u postojeće vozilo. Ukoliko motor nema broj carina opet može da odobri uvoz, bez obzira na stanje motora. Međutim, da bi automobil mogao da se registruje neophodno je da prođe tehnički pregled, kada se utvrđuje broj motora koji mora biti vidljiv.

Uvoz delova karoserije i motora ne može biti odobren radi sklapanja kompletnog vozila, iako ti delovi imaju osnovne karakteristike vozila. U postupku uvoza i carinjenja treba navesti tačne namene rezevnih delova, sa svim karakteristikama.

Uvoz rezervnih delova za automobil se može sprovesti u tzv. „skraćenom postupku“, ako vrednost rezervnih delova nije veća od 3.000 evra. Prilikom uvoza uvoznici kod sebe moraju imati obračun ukupnih uvoznih dažbina za robu. To je dokument koji se podnosi u MUP-u u postupku registracije auta ili u slučaju izmene podataka u saobraćajnoj dozvoli.

Da li je moguće uvoziti automobil za drugo fizičko lice?

U skladu sa važećim propisima, u Srbiju jeste dozvoljen uvoz automobila za druga fizička lica. U tom slučaju kada se uvozi vozilo za drugo lice, na graničnom prelazu prilikom prijave uvoza vozila obavezno se prilaže i punomoćje.

Privremeni uvoz automobila radi popravke

Ukoliko se automobil stranih registracija zatekao na carinskom području Republike Srbije usled “dejstva više sile” ili zbog kvara, za taj auto sprovodi se uvoz radi popravke. U tom slučaju, carinarnica odobrava postupak aktivnog oplemenjivanja (popravka).

Uvoznik nema obavezu da se prijavljuje graničnoj carinarnici, već samo da podnese sažetu deklaraciju radi odobravanja postupka aktivnog oplemenjivanja po navedenom osnovu. Za automobile kojima je odobren postupak aktivnog oplemenjivanja, nije neophodno da vozilo ispunjava normu EURO 3. Nakon popravke vozilo se izvozi iz zemlje, u roku koji odredi carina.

Uvoz nasleđenog automobila

Kako bi se izvršio uvoz vozila u Srbiju koje je nasleđeno u inostranstvu, potrebno je nadležnoj carinarnici podneti zahtev za uvoz vozila po osnovu nasleđa. Zahtev se podnosi prilikom dopremanja vozila u Republiku Srbiju.

Ukoliko je vozilo nasledstvo od pokojnog člana porodice, potrebno je da naslednik poseduje rešenje u ostavinskom postupku gde je naveden kso naslednik. Sva dokumentacija će biti validna ako dokumenta o vlasništvu vozila glase na ime ostavioca (fizičko lice ili pravno lice koje je bilo ostavilac nasleđa). Takođe, vozila za koje se vrši uvoz po osnovu nasleđa potrebno je da ispunjava normu EURO 3.

Ako se zbog smrti lica koje ostavlja vozilo u nasleđe ili ako se zbog “dejstva više sile” ono zateklo na teritoriji Republike Srbije, carina mora razmotriti okolnosti i proveriti ispunjenost uslova. Nakon toga, ako su svi uslovi ispunjeni odobriće se postupak uvoza. Podnosi se samo sažeta deklaracija jer se vozilo našlo na srpskom carinskom području zbog „dejstva više sile“. Nije potrebno pismeno prijavljivanje graničnoj carinarnici.

Možete izračunati troškove uvoza vozila uz pomoć online kalkulatora – kalkulator troškova uvoza i carine vozila.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *