Privremeni uvoz/izvoz robe u/iz Srbije

1. Ko može privremeno uneti/izneti iz zemlje predmete za lične potrebe?


Putnici koji privremeno dolaze u Srbiju, u kojoj nemaju uobičajeno boravište, mogu privremeno uneti, a oni koji nakon privremenog boravka napuštaju Srbiju mogu privremeno izneti iz naše zemlje predmete za lične potrebe koji su im potrebni za vreme putovanja i za sportske svrhe, kao i prevozna sredstva. 

 2. Da li neka kategorija putnika treba posebno da obrati pažnju na proceduru privremenog uvoza/izvoza?


Da, važno je da na ovo pitanje posebnu pažnju obrate TRANZITNI PUTNICI. To su putnici koji kroz Srbiju prolaze na putu do svog krajnjeg odredišta, a koji često zaboravljaju da je neophodno da vrednije lične stvari prijave prilikom ulaska u našu zemlju. 
Kako bi izbegli neprijatnu situaciju da se nađu u prekršaju ili da plaćaju carinske dažbine za svoje lične stvari koje samo prenose preko teritorije Republike Srbije, potrebno je da te stvari prijave i popune Obrazac o privremenom uvozu, nakon čega bez plaćanja dažbina i nepotrebnih kazni mogu bezbrižno da nastave svoje putovanje.  

3. Na koje predmete se odnosi mogućnost privremenog uvoza? 

Ta mogućnost se odnosi na sve lične predmete, nove ili korišćene, koji su Vam potrebni za tokom putovanja, kao i na prevozna sredstva, ali ne i na robu komercijalnog karaktera.
Spisak predmeta za lične potrebe i sportske svrhe možete pogledati ОVDЕ  

4. Kako izgleda procedura za privremeni izvoz/uvoz na samom graničnom prelazu?

Unos/iznos robe za lične potrebe i sportske svrhe obavlja se na graničnom prelazu, usmenim deklarisanjem, bez posebne carinske procedure. Izuzetno, kada putnik zahteva, može popuniti Obrazac za privremeni uvoz/izvoz što je prilog usmenoj deklaraciji. U tom slučaju putnik popunjava Obrazac u dva primerka, carinski službenik ga sravnjuje sa robom, overava potpisom i pečatom, jedan primerak vraća putniku, a drugi primerak zadržava u evidenciji. 

 5. Šta je potrebno da uradim ukoliko hoću nešto privremeno da iznesem/unesem?

 Ukoliko nameravate da privremeno iznesete iz zemlje neki predmet, potrebno je da popunite obrazac koji se nalazi na našem sajtu:
 
Оbrazac Popunjen obrazac treba da predate carinicima na graničnom prelazu, jer će oni proveriti da li se realno stanje slaže sa podacima navedenim u tom dokumentu i tada će ga OVERITI pečatom. Sa overenim obrascem o privremenom iznosu, u zemlju se vraćate sa istim predmetom i na pitanje carinika stavljate mu na uvid taj dokument koji Vas oslobađa od eventualnih dažbina.  

6. Ko se iz Vašeg iskustva najčešće opredeljuje za ovakav vid prenosa ličnih stvari preko granice?

 Tu mogućnost najčešće koriste muzičari koji iznose svoje instrumente za nastup, snimatelji i fotoreporteri koji zbog posla sa sobom nose kamere i vredne fotoaparate, kao i majstori raznih profila koji nose alat…  

7. Kakva je procedura ukoliko robu koju sam privremeno uneo želim da ostavim u Srbiji? 

Ukoliko svu ili deo robe koju ste po Obrascu prijavili da privremeno unosite u zemlju ne planirate po odlasku da iznesete, već želite konačno da je ocarinite u Srbiji, potrebno je da se obratite nadležnoj carinarnici radi sprovođenja carinskog postupka stavljanja robe u slobodan promet, sa pozivom na Obrazac. U tom postupku će nadležna carinarnica za pomenutu robu odobriti podnošenje sažete deklaracije, a nakon toga i deklaracije za sprovođenje carinskog postupka stavljanja robe u slobodan promet.  

8. Šta ukoliko želim da samo deo robe ostavim u Srbiji, a deo ponesem sa sobom? 

Ako želite da konačno ocarinite samo deo privremeno unetih stvari, carinski službenik će na Obrazac o privremenom uvozu staviti zabelešku: „Roba pod rednim brojem:…….ocarinjena po ЈCI broj:………od…………..godine“, zatim će potpisom i pečatom overiti Obrazac, jedan primerak vratiti Vama radi razduženja privremeno unetih stvari pri izlasku iz zemlje, a kopiju će zadržati uz ЈCI.  

9. Da li i pod kojim uslovima mogu da dovezem svoj automobil iz inostranstva i koristim ga tokom boravka u zemlji?


Možete privremeno da ga uvezete uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i to obavljate samo na osnovu usmene deklaracije na graničnom prelazu. Za automobil nije potrebno da popunjavate Obrazac za privremeni uvoz/izvoz. Uslov da to učinite je da u inostranstvu imate odobreno privremeno boravište do 6 meseci i tada možete doći u Srbiju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga u privatne svrhe za vreme dok traju razlozi Vašeg boravka (godišnji odmor, poseta porodici i dr.), nakon toga ste dužni da to vozilo izvezete prilikom napuštanja zemlje. 

 10. Koliko vremena mogu da ostanem u Srbiji sa privremeno uvezenim automobilom?

 Sa automobilom koji je registrovan u inostranstvu, a koji ste privremeno uvezli za lične potrebe, možete ostati u Srbiji, sa ili bez prekida, šest meseci tokom jedne godine.  

11. Da li automobil koji sam privremeno uvezao mogu da koriste i članovi moje porodice?

 Članovi Vaše uže porodice mogu koristiti to vozilo samo dok ste Vi u Srbiji.  

12. Da li je moguć privremeni uvoz ukoliko je reč o službenom automobilu firme iz inostranstva koji je dat na upotrebu zaposlenom koji radi za tu firmu u Srbiji?

Ta opcija je moguća, s tim da ukoliko je vozilo namenjeno i za privatne potrebe pomenutog zaposlenog lica, podatak o tome mora biti naveden u njegovom ugovoru o radu. 

13. Ko još može privremeno da uveze vozilo? 

Privremeni uvoz vozila uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina može, u skladu sa važećim propisima, biti odobren studentima za period u kojem ostaju na našem carinskom području isključivo radi studiranja, kao i licima koja obavljaju poslove u određenom vremenskom trajanju, tj. periodu potrebnom za obavljanje tog posla.


  14. Da li je procedura uvek ista za sve predmete koji se privremeno uvoze za lične potrebe?

 Ukoliko se radi o robi velike vrednosti, pa samim tim i visokom iznosu uvoznih dažbina i postoji rizik od nastanka visokog carinskog duga, carinski službenik može zahtevati podnošenje pismene deklaracije. To pravilo ne važi ukoliko se radi o robi manje vrednosti za koju je dovoljno usmeno deklarisanje ili eventualno popunjavanje Obrasca o privremenom uvozu. Na primer, ukoliko nameravate privremeno da uvezete motorni čamac manje vrednosti, carinski službenik će prihvatiti usmenu deklaraciju, međutim ako se radi o jahti velike vrednosti, biće neophodno podnošenje pismene deklaracije radi odobrenja privremenog uvoza.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *