UVOZ VOZILA U SRBIJU UKRATKO OSTALE NAPOMENE

Da li je kupovina polovnih automobila iz inostranstva uvek isplativa?

Da bi kupovina polovnih automobila iz inostanstva bila isplativa, potrebno je napraviti kalkulaciju isplativosti uvoza željenog vozila i sračunati osnovne troškove uvoza. Ovo je potrebno zbog činjenice da su troškovi uvoza vozila dosta visoki, a ponekad i premašuju realnu vrednost auta. U takvom slučaju, uvoz se ne isplati.

Za određivanje troškova uvoza vozila merodavan je kalkulator troškova uvoza i carine za Srbiju. Kalkulator obračunava poresku osnovicu, troškove carine, porez kao i povezane zavisne troškove uvoza, a na osnovu svih podataka i informacija koje se unesu o vozilu koje se uvozi.

Navabka dokumenata COC i EUR1

Kada se završi procs uvoza vozila, potrebno je izvršiti njegovu registraciju. Da bi za auto mogao da se radi tehnički pregled i registracija, potrebno je da vozilo poseduje COC obrazac. Bez ovog COC dokumenta automobil ne može da se registruje.

COC sertifikat predstavlja potvrdu o usaglašenosti, izdatu od proizvođača ili od ovlašćenog predstavnika proizvođača vozila. Ovo je zvaničan dokument koji sadrži sve tehničke karakteristike i informacije vozila, koji osigurava da automobil ispunjava sve uslove u skladu sa specifikacijom. Vadi se u inostranstvu kod tamošnjeg predstavnika proizvođača marke vozila, a može je izdati i ovlašćeni prodavac auta (ovlašćeni predstavnik proizvođača u Srbiji).

Obrazac EUR1 je u našoj zemlji validan dokaz da vozilo ima poreklo iz EU. EUR1 obrazac može izdati prodavac vozila. U slučaju ne posedovanja dokaza o evropskom poreklu, prilikom uvoza plaća se carina od 12,5% na osnovicu. Osnovica se utvrđuje na osnovu kataloške vrednosti prilikom uvoza vozila. U Republici Srbiji se koristi katalog AMSS za odredjivanje carinske osnovice vozila.

Kupovina i plaćanje polovnih vozila u inostranstvu

Plaćanje vozila prilikom sklapanja kupoprodanog ugovora ili potpisivanja fakture, najbolje je izvršiti preko računa banke. Izvod iz banke je relevantni dokaz da je transakcija izvršena. U inostranoj banci moguće je otvaranje deviznog računa, kako bi se na račun prodavca preneo (uplatio) dogovoreni iznos za automobil.

Kada se plaćanje vozila vrši gotovinom carina često ne priznaje dokaze koji se po tom osnovu prilažu, bez obzira na posedovanje ugovora ili fakture. Bez dokaza o plaćanju vozila carina može zaračunati veću osnovicu za procenu vrednosti, a zatim obračunati i porez prema kataloškoj vrednosti. U tom slučaju, carinske dažbine mogu da budu više nego realne.

Kupovina polovnih automobila u inostranstvu od fizičkog lica i od pravnog lica

Kada se kupuje polovni automobil od fizičkog lica iz instranstva, kupac sam izvlači obrazac EUR 1 i potvrdu COC kod ovlašćenog servisera ili prodavca vozila. Može ih pribaviti i prodavac, u slučaju prethodnog dogovora. Ako se kupovina polovnog automobila obavlja od pravnog lica ili na auto placu, dokumente obezbeđuje prodavac.

Kupoprodajni ugovor koji se sklapa za kupovinu polovnog vozila sa fizičkim licem je dokaz o vlasništvu, i on se overava kod ovlašćenog notara u inostranstvu. Ako se auto kupuje na auto placu, prodavac izdaje fakturu sa validnim potpisom ovlašćenog lica i pečatom, te overa kod notara nije potrebna.

Probne tablice

Nakon dobijene fakture ili kupoprodajng ugovora, kao dokaza o vlasništvu vozila, potrebno je izvaditi probne tablice kako bi se auto dovezao u Srbiju. U ustanovi specijalizovanoj za registraciju vozila predaje se faktura i saobraćajna dozvola, kako bi se dobila nova na ime novog vlasnika automobila. Dobijaju se i probne tablice. Za probne tablice plaća se dodatno osiguranje koje važi pet dana.

Prijava vozila na granici i izvozna carinska deklaracija

Za polovna vozila iz inostranstva mora se izvaditi izvozna carinska deklaracija. Ona se može izvaditi kod prodavca prilikom kupovine. Obavezno mora biti overena u poslednjoj zemlji neke od članica EU iz koje se izlazi na putu ka Republici Srbiji, jer ta overa predstavlja dokaz da je automobil izašao iz Evropske Unije.

Na granici prilikom ulaska u zemlju ovlašćenom predstavniku špeditera se predaju sve isprave, kao i svi dokazi o vozilu i vlasništvu, na osnovu koje se izdaje granična prijava. Zatim se priprema ostala dokumentacija za postupak carinjenja i upućuje u skladište gde će se obaviti konačno carinjenje. Carinik proverava dokumentaciju, zatim kilomtražu, a onda poredi podatke sa podacima iz saobraćajne dozvole.

Vozilo mora stići u upućeno carinsko skladište najkasnije u roku od 72 časa, od dobijanja granične prijave prilikom ulaska u Srbiju. U suprotnom, nastaje carinski prekršaj.

Konačno carinjenje – postupak i troškovi

Za konačno carinjenje uvezenog polovnog vozila iz inostranstva potrebno je angažovati carinskog zastupnika. Ponovo se prilaže sva dokumentacija – faktura ili kupoprodajni ugovor, saobraćajna dozvola, izvozna deklaraciju i granična prijava. Iako je vozilo plaćeno, osnovicu za obračun carine obračunavaju i carinski organi po katalogu AMSS za carinjenje. Zatim, određuju i porez.

Za posedovanje obrasca EUR1, kao dokaza da je vozilo evropskog porekla, ne plaća se carina po stopi od 12,5%, ali se na osnovicu vrednosti vozila plaća PDV po stopi od 20%. Na carinskom skladištu vozilo ostaje od dva do pet dana, nakon čega se dobija carinski račun za plaćanje poreza. Ostale povezane troškove čine: troškovi ležarine, očitavanje brojeva šasije i motora i izrada carinske deklaracije.

Tehnički pregled i registracija – uslovi

Tehnički pregled vozila može se obaviti pre ili posle carinjenja. Da bi se izvršio tehnički pregled potrebno je posedovati carinski račun i Uverenje o ispitivanju vozila, koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Dodatno, bez ovog uverenja nije moguće registrovati vozilo.

Od ostale dokumentacije za tehnički pregled potrebno je da za vozilo postoji sledeće:

  • COC sertifikat,
  • zahtev za izdavanje potvrde,
  • overena fotokopija saobraćajne dozvole,
  • dokaz o uplati naknade i republičke administrativne takse.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *